Βιογραφικό – Διδακτορική Διατριβή

Χαράλαμπος Μ.  Μερμίγκης  MD, PhD , ABCISSΕιδικός Ιατρός Ύπνου (American Board Certified International Sleep Specialist)Ειδικευθείς στην Ιατρική του Ύπνου (Sleep Medicine) στο Cleveland Clinic Sleep Disorders Center, Ohio, USAΠνευμονολόγος

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Τέως Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Διαταραχών Ύπνου Πνευμονολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center / Αν. Διευθυντής

 Bιογραφικό

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Ιατρική Σχολή και Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)  1987-1993 Ιατρικές Ειδικότητες:

Πνευμονολογία  (Σισμανόγλειο Νοσοκομείο , Αθήνα)  1995-2001 (λήψη ειδικότητας  2001)

Ιατρική του Ύπνου (Cleveland Clinic Sleep Disorders Center) 2004-2006 (Λήψη ειδικότητας Ιατρικής Ύπνου , Boards in Sleep Medicine, Chicago 9/2006)

 

Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

MD, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Ιατρική Σχολή και Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή 2004

Διδακτορική Διατριβή : ‘‘ Μελέτη του φαινομένου απόπτωσης στους κυτταρικούς πληθυσμούς  του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος ασθενών με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση και Σαρκοείδωση’’

Ειδικός Ιατρός Ύπνου (American Board Certified International Sleep Specialist , 2006)

 

Επαγγελματική προϋπηρεσία (στην ιατρική ύπνου):

Συνεργάτης Εργαστηρίου Ύπνου 401 ΓΣΝΑ (2001-2003)

Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου 401 ΓΣΝΑ (από το 2007-2014)

Εξειδίκευση στην Ιατρική Ύπνου  Cleveland Clinic Sleep Disorders Center, Ohio,

USA (2004-2006)

Υπεύθυνος εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν ΗC (2007-2018)

Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν ΗC (2018-σήμερα)

Επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας στην Ιατρική Σχολή  Πανεπιστημίου Κρήτης (από 2012 έως σήμερα)

 

Μέλος Εταιρειών-επιστημονικών φορέων:

Mέλος της American Academy of Sleep Medicine (από 2005)

Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Ύπνου  (HSRS)

Μέλος Επιτροπής Πιστοποίησης Εργαστηρίων Ύπνου (2010-σήμερα)

Συντονιστής ομάδος διαταραχών αναπνοής ύπνου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  (2010- σήμερα)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:   

Σύνδρομο Yπνικής Άπνοιας,  Iδιοπαθής  Πνευμονική Ίνωση  και Ύπνος ,

Nευρολογικά νοσήματα και ύπνος,

Καρδιαγγειακές και μεταβολικές επιπτώσεις συνδρόμου υπνικής άπνοιας,

Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός σε αναπνευστικά ,καρδιολογικά και

νευρομυϊκά   νοσήματα

 

 Διακρίσεις

1.Πρώτος Έλληνας Πνευμονολόγος  με απόκτηση ειδικότητας Ιατρικής Ύπνου στις ΗΠΑ

2. Οργάνωση πανευρωπαϊκού σεμιναρίου Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας για   Ιδιοπαθή Πνευμονική  Ίνωση και Ύπνο (Αθήνα 2013)

3.Συγγραφή 2 κεφαλαίων (7,10) στο  Αμερικανικό Βιβλίο Ιατρικής Ύπνου  ‘’Α case a   week:  Sleep Disorders from the Cleveland Clinic’’  Οxford University Press 2011

4. 24ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο 2015  Βραβείο 3ης καλύτερης ελληνικής εργασίας δημοσιευμένης σε διεθνές ιατρικό περιοδικό Intensive versus standard follow-up to improve continuous positive airway pressure compliance. Eur Respir J. 2014

5. .24ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο 2015 . Βραβείο καλύτερης  εργασίας «Μακροχρόνια επίδραση θεραπείας με PAP και ο ρόλος της συμμόρφωσης στη θεραπεία σε ασθενείς με σύνδρομο παχυσαρκίας-υποαερισμού.

6. 23ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο 2014.Έπαινος στην εργασία ‘’The role of compliance with positive airway pressure on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea”

7. 22o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο 2013. Πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας “ Intensive versus standard follow-up to improve continuous positive airway pressure compliance”.

Διεθνείς Δημοσιεύσεις ( Eνημέρωση 4 /2024): 65      Citations: total number: 1961   h-index: 25   i10-index : 34Ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια >200Ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια > 80


Διεθνείς δημοσιεύσεις (Μερμίγκης Χ. και συνεργάτες) 

 

 1. The role of compliance with PAP use on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea: is longer use a key-factor? J Hum Hypertens. 2016 Jul 28. doi: 10.1038/jhh.2016.47
 1. Multum non multa: airway distensibility by forced oscillations.  Monaldi Arch Chest Dis. 2016 Jun 22;81(1-2):746. doi: 10.4081
 1. Tiotropium Respimat Soft Mist Inhaler versus HandiHaler to improve sleeping oxygen saturation and sleep quality in COPD. Sleep Breath. 2015 DOI 1007/s11325-015-1259
 1. Sex differences of continuous positive airway pressure treatment on flow-mediated dilation in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Clin Interv Aging. 2015 Aug 19;10:1361-6
 1. Idiopathic pulmonary fibrosis and sleep disorders: no longer strangers in the night. Eur Respir Rev. 2015 Jun;24(136):327-339.
 1. Obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular disease: The influence of C-reactive protein.  J Exp Med. 2015 May 20;5(2):77-8
 1. Insomnia and excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea: only different clinical phenotypes? Sleep Breath. 2015 Dec;19(4):1395-7.
 1. Expiratory positive airway pressure (EPAP) nasal device therapy: a welcome addition to obstructive sleep apnea syndrome therapy.Sleep Breath. 2015 Sep;19(3):775-6.
 1. Leptin and leptin receptor gene polymorphisms and obstructive sleep apnea syndrome: is there an association? Sleep Breath. 2015 Sep;19(3):1079-80
 1. Cost-effectiveness of CPAP treatment related to cardiovascular disease in patients with severe OSAS: the Greek experience. Sleep Breath. 2015 May;19(2):737-9
 1. Implications of revised AASM rules on scoring apneic and hypopneic respiratory events in heart failure patients with nocturnal Cheyne-Stoke respiration. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):385-91
 1. Obstructive sleep apnea should be treated in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):385-91
 1. The influence of a clinical classification system on the management of patients with positional dependent obstructive sleep apnoea. Sleep Breath. 2015 May;19(2):741-3
 1. Intensive versus standard follow-up to improve continuous positive airway pressure compliance. Eur Respir J. 2014 ;44:1262-74
 1. Abnormal cytokine profile in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and erectile dysfunction. Mediator Inflamm.;2014:568951. doi: 10.1155/2014/568951
 1.  The effect of obstructive sleep apnea syndrome and snoring severity to intima-media thickening of carotid artery. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):25-7
 1. The effect of weight loss on obstructive sleep apnea (OSA) severity and position dependence in the bariatric population. Sleep Breath. 2014 Dec;18(4):679-81.
 1. Hooking of the soft palate and a large cervical osteophyte: two troubles in the same airway. Am J Med Sci. 2013 Dec;346(6):519-20
 1. Obstructive sleep apnea in patients with interstitial lung diseases: past and future. Sleep Breath. 2013 Dec;17(4):1127-8
 1. Natural course of sleep-disordered breathing after acute myocardial infarction  ERJ 2013 May;41(5):1238-9
 1. Epworth Sleepiness Scale scores and adverse pregnancy outcomes. Sleep Breath. 2013  Dec;17(4):1125-18.
 1. Medical treatment with thiamine, coenzyme Q, vitamins E and C, and carnitine improved obstructive sleep apnea in an adult case of Leigh disease.    Sleep Breath. 2013  Dec;17(4):1129-35
 1. CPAP therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and obstructive sleep apnea: does it offer a better quality of life and sleep? Sleep Breath. 2013 Dec;17(4):1137-43
 1. Translation and validation of Berlin questionnaire in primary health care in Greece.  BMC Pulm Med. 2013 Jan 24;13:6. doi: 10.1186/1471-2466-13-6.
 1. Bone mineral density in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath. 2013 Mar;17(1):17-8.
 1. Sleep disordered breathing in patients with acute coronary syndromes.  J Clin Sleep Med. 2012 Feb 15;8(1):21-6.
 1. CRP evolution pattern in CPAP-treated obstructive sleep apnea patients. Does gender play a role? Sleep Breath. 2012 Sep;16(3):813-9.
 1. Gluteal adipose-tissue polyunsaturated fatty-acids profiles and depressive symptoms in obese adults with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome: a cross-sectional study. Pharmacol Biochem Behav. 2011 Apr;98(2):316-9.
 1. CPAP treatment in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and obstructive sleep apnea–therapeutic difficulties and dilemmas.  Sleep Breath. 2012 Mar;16(1):1-3.
 1. Prediction of obstructive sleep apnea syndrome in a large Greek population. Sleep Breath. 2011 Dec;15(4):657-64.
 1. Sleep in acute coronary syndrome patients Sleep Medicine 2010;11(8):805
 1.  A clear cell tumor of the lung presenting as a rapidly growing coin lesion: is it really a benign tumor? Ann Thorac Surg. 2011 Feb;91(2):588-91
 1.  C-reactive protein evolution in obstructive sleep apnoea patients under CPAP therapy. Eur J Clin Invest. 2010 Nov;40(11):968-75.
 1. Utility of formulas predicting the optimal nasal continuous positive airway pressure in a Greek population. Sep;15(3):417-23.
 1. How common is sleep-disordered breathing in patients with idiopathic pulmonary fibrosis?  Sleep Breath. 2010 Dec;14(4):28931
 1.  Editorial Commentary on How common is sleep-disordered breathing in patients with idiopathic pulmonary fibrosis? Mermigkis et al. Sleep Breath. 2010 Dec;14(4):289
 1. Sleep patterns in patients with acute coronary syndromes. Sleep Med. 2010 Feb;11(2):149-53
 1. Poincare plot in obstructive sleep apnoea patients before and after CPAP treatment. Eur Respir J. 2009 Feb;33(2):441
 1. Sleep quality and associated daytime consequences in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.  Med Princ Pract. 2009;18(1):10-5.
 1.  A massive hemorrhagic pleural effusion does not exclude the diagnosis of tuberculosis: a case report. Cases J. 2009 Jul 31;2:8707
 1.  Transient lung herniation through a thoracic cage defect: a case report. Cases J. 2009 Jun 12;2:7524
 2.  Sodium valproate as a cause of recurrent transudative pleural effusion: a case report. J Med Case Rep. 2009 Feb 9;3:51.
 1.  A green oral appliance. . Eur Respir J. 2009 Feb;33(2):441
 1. Congenital bronchial atresia presenting as a cavitary lesion on chest radiography: a case report. Cases J. 2009 Jan 7;2(1):17.
 1. Bilateral pulmonary nodules in an adult patient with bronchiolitis obliterans-organising pneumonia. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr08.2008.0809. doi: 10.1136/bcr.08.2008.0809.
 1.  Sleep quality and associated daytime consequences in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Med Princ Pract. 2009;18(1):10-5.
 1. Unilateral lymphocytic pleuritis as a manifestation of familial Mediterranean fever. Chest. 2008 Apr;133(4):999-1001
 1. Primary monophasic synovial sarcoma presenting as a pulmonary mass: a case report. J Med Case Rep. 2008 Jan 24;2:18
 1. Tuberculous conjunctivitis in a doctor. Int J Tuberc Lung Dis. 2008 Feb;12(2):228
 2.  Chest wall abscess mimics a tumor Am J Case Rep 2008; 9:39-42
 1. Sleep-related breathing disorders in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.Lung. 2007 May-Jun;185(3):173-8
 1.  Health-related quality of life in patients with obstructive sleep apnoea and chronic obstructive pulmonary disease (overlap syndrome). Int J Clin Pract. 2007 Feb;61(2):207-11.
 1.  Overexpression of bcl-2 protein in bronchoalveolar lavage lymphocytes and macrophages in sarcoidosis. Respiration. 2006;73(2):221-6
 1. Azygous Lobe, Tracheal Bronchus, Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection, and Right Aortic Arch: A Rare Combination in a Young Man With Asthma Journal of Bronchology. , January 200613(1):45-46
 1.  Postintubation Tracheal Web Journal of Bronchology. , October 2005 12(4):271-272
 2.  Expression of bcl-2 protein in bronchoalveolar lavage cell populations from patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Acta Cytol. 2001 Nov-Dec;45(6):914-8

[wp-booklet id=8307]