Διεθνείς Δημοσιεύσεις ( Eνημέρωση 10/2016): 56

Citations: total number: 569   h-index: 14  i10-index : 20

Ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια >150

Ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια > 50

 

 

 

Διεθνείς δημοσιεύσεις (Μερμίγκης Χ. και συνεργάτες)

 

 

1.The role of compliance with PAP use on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea: is longer use a key-factor? J Hum Hypertens. 2016 Jul 28. doi: 10.1038/jhh.2016.47

2. Multum non multa: airway distensibility by forced oscillations. Monaldi Arch Chest Dis. 2016 Jun 22;81(1-2):746. doi: 10.4081

3.Tiotropium Respimat Soft Mist Inhaler versus HandiHaler to improve sleeping oxygen saturation and sleep quality in COPD. Sleep Breath. 2015 DOI 1007/s11325-015-1259

4.Sex differences of continuous positive airway pressure treatment on flow-mediated dilation in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Clin Interv Aging. 2015 Aug 19;10:1361-6

5.Idiopathic pulmonary fibrosis and sleep disorders: no longer strangers in the night. Eur Respir Rev. 2015 Jun;24(136):327-339.

6.Obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular disease: The influence of C-reactive protein.  J Exp Med. 2015 May 20;5(2):77-8

7.Insomnia and excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea: only different clinical phenotypes? Sleep Breath. 2015 Dec;19(4):1395-7.

8.Expiratory positive airway pressure (EPAP) nasal device therapy: a welcome addition to obstructive sleep apnea syndrome therapy. Sleep Breath. 2015 Sep;19(3):775-6.

9.Leptin and leptin receptor gene polymorphisms and obstructive sleep apnea syndrome: is there an association? Sleep Breath. 2015 Sep;19(3):1079-80

10.Cost-effectiveness of CPAP treatment related to cardiovascular disease in patients with severe OSAS: the Greek experience. Sleep Breath. 2015 May;19(2):737-9

11.Implications of revised AASM rules on scoring apneic and hypopneic respiratory events in heart failure patients with nocturnal Cheyne-Stoke respiration. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):385-91

12.Obstructive sleep apnea should be treated in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):385-91

13.The influence of a clinical classification system on the management of patients with positional dependent obstructive sleep apnoea. Sleep Breath. 2015 May;19(2):741-3

14.Intensive versus standard follow-up to improve continuous positive airway pressure compliance. Eur Respir J. 2014 ;44:1262-74

15.Abnormal cytokine profile in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and erectile dysfunction. Mediator Inflamm.;2014:568951. doi: 10.1155/2014/568951

16. The effect of obstructive sleep apnea syndrome and snoring severity to intima-media thickening of carotid artery. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):25-7

17.The effect of weight loss on obstructive sleep apnea (OSA) severity and position dependence in the bariatric population. Sleep Breath. 2014 Dec;18(4):679-81.

18.Hooking of the soft palate and a large cervical osteophyte: two troubles in the same airway. Am J Med Sci. 2013 Dec;346(6):519-20

19.Obstructive sleep apnea in patients with interstitial lung diseases: past and future. Sleep Breath. 2013 Dec;17(4):1127-8

20.Natural course of sleep-disordered breathing after acute myocardial infarction  ERJ 2013 May;41(5):1238-9

21.Epworth Sleepiness Scale scores and adverse pregnancy outcomes. Sleep Breath. 2013  Dec;17(4):1125-18.

22.Medical treatment with thiamine, coenzyme Q, vitamins E and C, and carnitine improved obstructive sleep apnea in an adult case of Leigh disease.    Sleep Breath. 2013  Dec;17(4):1129-35

23. CPAP therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and obstructive sleep apnea: does it offer a better quality of life and sleep? Sleep Breath. 2013 Dec;17(4):1137-43

24.Translation and validation of Berlin questionnaire in primary health care in Greece.  BMC Pulm Med. 2013 Jan 24;13:6. doi: 10.1186/1471-2466-13-6.

25.Bone mineral density in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath. 2013 Mar;17(1):17-8.

26.Sleep disordered breathing in patients with acute coronary syndromes.  J Clin Sleep Med. 2012 Feb 15;8(1):21-6.

27.CRP evolution pattern in CPAP-treated obstructive sleep apnea patients. Does gender play a role? Sleep Breath. 2012 Sep;16(3):813-9.

28.Gluteal adipose-tissue polyunsaturated fatty-acids profiles and depressive symptoms in obese adults with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome: a cross-sectional study. Pharmacol Biochem Behav. 2011 Apr;98(2):316-9.

29.CPAP treatment in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and obstructive sleep apnea–therapeutic difficulties and dilemmas.  Sleep Breath. 2012 Mar;16(1):1-3.

30.Prediction of obstructive sleep apnea syndrome in a large Greek population. Sleep Breath. 2011 Dec;15(4):657-64.

31.Sleep in acute coronary syndrome patients Sleep Medicine 2010;11(8):80

32. A clear cell tumor of the lung presenting as a rapidly growing coin lesion: is it really a benign tumor? Ann Thorac Surg. 2011 Feb;91(2):588-91

33. C-reactive protein evolution in obstructive sleep apnoea patients under CPAP therapy. Eur J Clin Invest. 2010 Nov;40(11):968-75.

34.Utility of formulas predicting the optimal nasal continuous positive airway pressure in a Greek population. Sep;15(3):417-23.

35.How common is sleep-disordered breathing in patients with idiopathic pulmonary fibrosis?  Sleep Breath. 2010 Dec;14(4):28931

36.Editorial Commentary on How common is sleep-disordered breathing in patients with idiopathic pulmonary fibrosis? Mermigkis et al. Sleep Breath. 2010 Dec;14(4):289

37.Sleep patterns in patients with acute coronary syndromes. Sleep Med. 2010 Feb;11(2):149-53

38.Poincare plot in obstructive sleep apnoea patients before and after CPAP treatment. Eur Respir J. 2009 Feb;33(2):441

39.Sleep quality and associated daytime consequences in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.  Med Princ Pract. 2009;18(1):10-5.

40. A massive hemorrhagic pleural effusion does not exclude the diagnosis of tuberculosis: a case report. Cases J. 2009 Jul 31;2:8707

41. Transient lung herniation through a thoracic cage defect: a case report. Cases J. 2009 Jun 12;2:7524

42.  Sodium valproate as a cause of recurrent transudative pleural effusion: a case report. J Med Case Rep. 2009 Feb 9;3:51.

43. A green oral appliance. . Eur Respir J. 2009 Feb;33(2):44

44. Congenital bronchial atresia presenting as a cavitary lesion on chest radiography: a case report. Cases J. 2009 Jan 7;2(1):17.

45. Bilateral pulmonary nodules in an adult patient with bronchiolitis obliterans-organising pneumonia. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr08.2008.0809. doi: 10.1136/bcr.08.2008.0809.

46. Sleep quality and associated daytime consequences in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Med Princ Pract. 2009;18(1):10-5.

47. Unilateral lymphocytic pleuritis as a manifestation of familial Mediterranean fever. Chest. 2008 Apr;133(4):999-1001

48.Primary monophasic synovial sarcoma presenting as a pulmonary mass: a case report. J Med Case Rep. 2008 Jan 24;2:18

49.Tuberculous conjunctivitis in a doctor. Int J Tuberc Lung Dis. 2008 Feb;12(2):228

50. Chest wall abscess mimics a tumor Am J Case Rep 2008; 9:39-42

51. Sleep-related breathing disorders in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.Lung. 2007 May-Jun;185(3):173-8

52. Health-related quality of life in patients with obstructive sleep apnoea and chronic obstructive pulmonary disease (overlap syndrome). Int J Clin Pract. 2007 Feb;61(2):207-11.

53. Overexpression of bcl-2 protein in bronchoalveolar lavage lymphocytes and macrophages in sarcoidosis. Respiration. 2006;73(2):221-6

54.Azygous Lobe, Tracheal Bronchus, Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection, and Right Aortic Arch: A Rare Combination in a Young Man With Asthma Journal of Bronchology. , January 200613(1):45-46

55. Postintubation Tracheal Web Journal of Bronchology. , October 2005 12(4):271-272

56. Expression of bcl-2 protein in bronchoalveolar lavage cell populations from patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Acta Cytol. 2001 Nov-Dec;45(6):914-8