Σύνολο Δημοσιεύσεων

Διεθνείς Δημοσιεύσεις ( Ενημέρωση 9/2019): 62

Citations: total number: 1046   h-index: 19  i10-index : 27

Ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια >200

Ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια > 80

Google Scholar

 

Διεθνείς δημοσιεύσεις (Μερμίγκης Χ. και συνεργάτες) 

 

 1. The Association Between Adherence to Positive Airway Pressure Therapy and Long-Term Outcomes in Patients With Obesity Hypoventilation Syndrome: A Prospective Observational Study.J Clin Sleep Med. 2018 Sep 15;14(9):1539-1550
 2. Complex sleep apnea after full-night and split-night polysomnography: the Greek experience. Sleep Breath. 2018 Sep;22(3):713-719.
 3. Evaluation of Inflammatory Markers in a Large Sample of Obstructive Sleep Apnea Patients without Comorbidities.  Mediators Inflamm. 2017;2017:4573756. doi: 10.1155/2017/4573756.
 4. Sleep as a New Target for Improving Outcomes in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.  Chest. 2017 Dec;152(6):1327-1338.
 5. Sleep as a New Target for Improving Outcomes in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. C Mermigkis, I Bouloukaki, SE Schiza Chest
 6. Evaluation of Inflammatory Markers in a Large Sample of Obstructive Sleep Apnea Patients without Comorbidities. I Bouloukaki, C Mermigkis, N Tzanakis, E Kallergis, V Moniaki, Mediators of Inflammation 2017
 7. The role of compliance with PAP use on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea: is longer use a key-factor? J Hum Hypertens. 2016 Jul 28. doi: 10.1038/jhh.2016.47
 8. Multum non multa: airway distensibility by forced oscillations.  Monaldi Arch Chest Dis. 2016 Jun 22;81(1-2):746. doi: 10.4081
 9. Tiotropium Respimat Soft Mist Inhaler versus HandiHaler to improve sleeping oxygen saturation and sleep quality in COPD. Sleep Breath. 2015 DOI 1007/s11325-015-1259
 10. Sex differences of continuous positive airway pressure treatment on flow-mediated dilation in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Clin Interv Aging. 2015 Aug 19;10:1361-6
 11. Idiopathic pulmonary fibrosis and sleep disorders: no longer strangers in the night. Eur Respir Rev. 2015 Jun;24(136):327-339.
 12. Obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular disease: The influence of C-reactive protein.  J Exp Med. 2015 May 20;5(2):77-8
 13. Insomnia and excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea: only different clinical phenotypes? Sleep Breath. 2015 Dec;19(4):1395-7.
 14. Expiratory positive airway pressure (EPAP) nasal device therapy: a welcome addition to obstructive sleep apnea syndrome therapy.Sleep Breath. 2015 Sep;19(3):775-6.
 15. Leptin and leptin receptor gene polymorphisms and obstructive sleep apnea syndrome: is there an association? Sleep Breath. 2015 Sep;19(3):1079-80
 16. Cost-effectiveness of CPAP treatment related to cardiovascular disease in patients with severe OSAS: the Greek experience. Sleep Breath. 2015 May;19(2):737-9
 17. Implications of revised AASM rules on scoring apneic and hypopneic respiratory events in heart failure patients with nocturnal Cheyne-Stoke respiration. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):385-91
 18. Obstructive sleep apnea should be treated in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):385-91
 19. The influence of a clinical classification system on the management of patients with positional dependent obstructive sleep apnoea. Sleep Breath. 2015 May;19(2):741-3
 20. Intensive versus standard follow-up to improve continuous positive airway pressure compliance. Eur Respir J. 2014 ;44:1262-74
 21. Abnormal cytokine profile in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and erectile dysfunction. Mediator Inflamm.;2014:568951. doi: 10.1155/2014/568951
 22.  The effect of obstructive sleep apnea syndrome and snoring severity to intima-media thickening of carotid artery. Sleep Breath. 2015 Mar;19(1):25-7
 23. The effect of weight loss on obstructive sleep apnea (OSA) severity and position dependence in the bariatric population. Sleep Breath. 2014 Dec;18(4):679-81.
 24. Hooking of the soft palate and a large cervical osteophyte: two troubles in the same airway. Am J Med Sci. 2013 Dec;346(6):519-20
 25. Obstructive sleep apnea in patients with interstitial lung diseases: past and future. Sleep Breath. 2013 Dec;17(4):1127-8
 26. Natural course of sleep-disordered breathing after acute myocardial infarction.  ERJ 2013 May;41(5):1238-9
 27. Epworth Sleepiness Scale scores and adverse pregnancy outcomes. Sleep Breath. 2013  Dec;17(4):1125-18.
 28. Medical treatment with thiamine, coenzyme Q, vitamins E and C, and carnitine improved obstructive sleep apnea in an adult case of Leigh disease.    Sleep Breath. 2013  Dec;17(4):1129-35
 29. CPAP therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and obstructive sleep apnea: does it offer a better quality of life and sleep? Sleep Breath. 2013 Dec;17(4):1137-43
 30. Translation and validation of Berlin questionnaire in primary health care in Greece.  BMC Pulm Med. 2013 Jan 24;13:6. doi: 10.1186/1471-2466-13-6.
 31. Bone mineral density in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath. 2013 Mar;17(1):17-8.
 32. Sleep disordered breathing in patients with acute coronary syndromes.  J Clin Sleep Med. 2012 Feb 15;8(1):21-6.
 33. CRP evolution pattern in CPAP-treated obstructive sleep apnea patients. Does gender play a role? Sleep Breath. 2012 Sep;16(3):813-9.
 34. Gluteal adipose-tissue polyunsaturated fatty-acids profiles and depressive symptoms in obese adults with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome: a cross-sectional study. Pharmacol Biochem Behav. 2011 Apr;98(2):316-9.
 35. CPAP treatment in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and obstructive sleep apnea–therapeutic difficulties and dilemmas.  Sleep Breath. 2012 Mar;16(1):1-3.
 36. Prediction of obstructive sleep apnea syndrome in a large Greek population. Sleep Breath. 2011 Dec;15(4):657-64.
 37. Sleep in acute coronary syndrome patients. Sleep Medicine 2010;11(8):805
 38.  A clear cell tumor of the lung presenting as a rapidly growing coin lesion: is it really a benign tumor? Ann Thorac Surg. 2011 Feb;91(2):588-91
 39.  C-reactive protein evolution in obstructive sleep apnoea patients under CPAP therapy. Eur J Clin Invest. 2010 Nov;40(11):968-75.
 40. Utility of formulas predicting the optimal nasal continuous positive airway pressure in a Greek population. Sep;15(3):417-23.
 41. How common is sleep-disordered breathing in patients with idiopathic pulmonary fibrosis?  Sleep Breath. 2010 Dec;14(4):28931
 42. Editorial Commentary on How common is sleep-disordered breathing in patients with idiopathic pulmonary fibrosis? Mermigkis et al. Sleep Breath. 2010 Dec;14(4):289
 43. Sleep patterns in patients with acute coronary syndromes. Sleep Med. 2010 Feb;11(2):149-53
 44. Poincare plot in obstructive sleep apnoea patients before and after CPAP treatment. Eur Respir J. 2009 Feb;33(2):441
 45. Sleep quality and associated daytime consequences in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.  Med Princ Pract. 2009;18(1):10-5.
 46.  A massive hemorrhagic pleural effusion does not exclude the diagnosis of tuberculosis: a case report. Cases J. 2009 Jul 31;2:8707
 47.  Transient lung herniation through a thoracic cage defect: a case report. Cases J. 2009 Jun 12;2:7524
 48.  Sodium valproate as a cause of recurrent transudative pleural effusion: a case report. J Med Case Rep. 2009 Feb 9;3:51.
 49.  A green oral appliance. . Eur Respir J. 2009 Feb;33(2):441
 50. Congenital bronchial atresia presenting as a cavitary lesion on chest radiography: a case report. Cases J. 2009 Jan 7;2(1):17.
 51. Bilateral pulmonary nodules in an adult patient with bronchiolitis obliterans-organising pneumonia. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr08.2008.0809. doi: 10.1136/bcr.08.2008.0809.
 52.  Sleep quality and associated daytime consequences in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Med Princ Pract. 2009;18(1):10-5.
 53. Unilateral lymphocytic pleuritis as a manifestation of familial Mediterranean fever. Chest. 2008 Apr;133(4):999-1001
 54. Primary monophasic synovial sarcoma presenting as a pulmonary mass: a case report. J Med Case Rep. 2008 Jan 24;2:18
 55. Tuberculous conjunctivitis in a doctor. Int J Tuberc Lung Dis. 2008 Feb;12(2):228
 56.  Chest wall abscess mimics a tumor Am J Case Rep 2008; 9:39-42
 57. Sleep-related breathing disorders in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.Lung. 2007 May-Jun;185(3):173-8
 58.  Health-related quality of life in patients with obstructive sleep apnoea and chronic obstructive pulmonary disease (overlap syndrome). Int J Clin Pract. 2007 Feb;61(2):207-11.
 59.  Overexpression of bcl-2 protein in bronchoalveolar lavage lymphocytes and macrophages in sarcoidosis. Respiration. 2006;73(2):221-6
 60. Azygous Lobe, Tracheal Bronchus, Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection, and Right Aortic Arch: A Rare Combination in a Young Man With Asthma Journal of Bronchology. , January 200613(1):45-46
 61.  Postintubation Tracheal Web Journal of Bronchology. , October 2005 12(4):271-272
 62.  Expression of bcl-2 protein in bronchoalveolar lavage cell populations from patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Acta Cytol. 2001 Nov-Dec;45(6):914-8