Η νυκτερινή οξυμετρία είναι μια απλή διαγνωστική εξέταση για τον προσδιορισμό του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο αίμα στη διάρκεια της νύχτας. Αποτελεί μια αναίμακτη εξέταση που δίνει ακριβή αποτελέσματα και μπορεί να γίνει στο σπίτι. Η μεταβολή της τιμής του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο αίμα κατά την διάρκεια του ύπνου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη διάγνωση των διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο.

Νυκτερινή οξυμετρία :Ποια η σημασία της εξέτασης;

Η νυκτερινή οξυμετρία αποτελεί μια σημαντική εξέταση και για καταστάσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και μπορεί να δώσει πληροφορίες για πιθανή αναγκαιότητα χορήγησης οξυγόνου την νύχτα. Η εξέταση αυτή λειτουργεί σαν μια αρχική αξιολόγηση των διαταραχών αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου, και μπορεί να βοηθήσει τον  γιατρό να καταλάβει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα αν ο ασθενής χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση και ανάλογα να του συστήσει μελέτη ύπνου σε εργαστήριο.

Νυκτερινή οξυμετρία :Τρόπος διεξαγωγής δοκιμασίας

Η μέτρηση του κορεσμού αιμοσφαιρίνης γίνεται μέσω ενός μαλακού αισθητήρα που τοποθετείται στο μέσο ή στο παράμεσο δάκτυλο του μη ενεργού άνω άκρου και δεν προκαλεί ενόχληση στον ασθενή. Ο αισθητήρας συνδέεται με ειδική συσκευή που εφαρμόζεται στον καρπό του εξεταζόμενου και καταγράφει τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης στο αίμα σε όλη την διάρκεια της νύχτας, καθώς και την καρδιακή συχνότητα. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται στον υπολογιστή και γίνεται αυτόματα η ανάλυσή τους. Σημαντικοί δείκτες στην καταγραφή είναι ο μέσος κορεσμός αιμοσφαιρίνης, η ελάχιστη τιμή, ο αριθμός των αποκορεσμών (άνω του 3% και 4%) ανά ώρα καταγραφής , ο χρόνος με κορεσμούς αιμοσφαιρίνης κάτω του 90%, ο μέσος καρδιακός ρυθμός καθώς και η ανώτερη και κατώτερη τιμή καρδιακής συχνότητας.

Νυκτερινή οξυμετρία : Σε ποιες περιπτώσεις ασθενών χρησιμοποιείται;

Η νυκτερινή οξυμετρία θα ζητηθεί όταν:

  • Ο γιατρός θέλει να ελέγξει ασθενείς με υψηλή πιθανότητα για σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
  • Οι ασθενείς με πιθανή υπνική άπνοια που δεν είναι δυνατόν να προσέλθουν στο εργαστήριο και απαιτείται μια αρχική εκτίμηση.
  • Ο γιατρός θέλει να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του συνδρόμου υπνικής άπνοιας.
  • Σε ασθενείς με νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά που πρέπει να εκτιμηθεί η ανάγκη νυκτερινής οξυγονοθεραπείας.

Νυκτερινή οξυμετρία :Μετρήσεις

Η νυκτερινή οξυμετρία παρέχει:

  • Πλήρη καταγραφή του κορεσμού αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στη διάρκεια του ύπνου.
  • Πλήρη καταγραφή της καρδιακής συχνότητας στη διάρκεια του ύπνου.
  • Ανάλυση των μετρήσεων σε πίνακες και γραφήματα.

Νυκτερινή οξυμετρία : Μειονεκτήματα

Η νυκτερινή οξυμετρία είναι μια μέθοδος που παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα όπως:

  • Οι περιορισμένες διαγνωστικές δυνατότητες καθώς δεν μπορεί να καθορίσει τον τύπο της νόσου που προκαλεί τις μεταβολές του κορεσμού αιμοσφαιρίνης.
  • Σε περιπτώσεις εμφάνισης επεισοδίων απνοιών κατά τον ύπνο χωρίς αυτά να συνοδεύονται από αποκορεσμούς αιμοσφαιρίνης (όπως πχ σε νέα άτομα ή λεπτόσωμα άτομα).
  • Το ενδεχόμενο ο αισθητήρας να επηρεαστεί από την αιμάτωση του δακτύλου στο οποίο έχει τοποθετηθεί (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία δωματίου με τον ασθενή να κρυώνει) με αποτέλεσμα η μέτρηση να μην γίνει σωστά.

Μια φυσιολογική οξυμετρία ύπνου δεν αρκεί για τον αποκλεισμό συνδρόμου υπνικής άπνοιας καθώς υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης διακοπών αναπνοής (απνοιών και υποπνοιών) χωρίς μεταβολή του κορεσμού αιμοσφαιρίνης στο αίμα.

spo7500-2

 

 

 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΕΣ

page-1

page-2

page-3

page-4

page-5